3 sierpnia 2021
Zdrowie 2 kwietnia 2021 0

Pod presją podczas seksu

Niepokój. Niepokoi mnie samo wpisanie tego słowa. I nie jestem jedyny, przez długi czas. Narodowy Instytut Zdrowia Psychicznego poinformował, że w 2018 r:

  • Szacuje się, że 19,1% dorosłych mieszkańców Stanów Zjednoczonych miało jakiekolwiek zaburzenia lękowe w ciągu ostatniego roku.
  • Prewalencja przeszłego roku jakiegokolwiek zaburzenia lękowego była wyższa u kobiet (23,4%) niż u mężczyzn (14,3%).
  • Szacuje się, że 31,1% dorosłych mieszkańców Stanów Zjednoczonych doświadcza jakichkolwiek zaburzeń lękowych w pewnym okresie swojego życia.

Na długo przed naszymi obecnymi kryzysami zdrowia publicznego, lęk był na fali wznoszącej. W 2016 r. Journal of the American Medical Association donosił, że 1 na 6 dorosłych zażywa leki psychofarmaceutyczne.

Dzisiaj, Women's Preventative Services Initiative - koalicja krajowych organizacji zawodowych zajmujących się zdrowiem oraz rzeczników konsumentów i pacjentów z doświadczeniem w zakresie zdrowia kobiet w całym okresie życia - wydała zalecenie, aby wszystkie kobiety w wieku 13 lat i starsze były badane pod kątem zaburzeń lękowych podczas wizyt lekarskich. "Biorąc pod uwagę wysokie rozpowszechnienie zaburzeń lękowych, brak rozpoznania w praktyce klinicznej oraz liczne problemy związane z nieleczonym lękiem, klinicyści powinni rozważyć przeprowadzenie badań przesiewowych u kobiet, które nie były ostatnio badane".

Lęk może siać spustoszenie w naszym życiu na cały szereg sposobów. Na przykład, jego wyjątkowo zły wpływ na życie seksualne. Ale strach i zmartwienie są częścią ludzkiej kondycji - życie z pewnością wie, jak rzucić nam kilka krzywych piłek, a potem kilka. Tak więc, jeśli doświadczasz lęku, czy dysfunkcja seksualna jest z góry przesądzona?

Absolutnie nie. Dobrą wiadomością jest to, że istnieje kilka opartych na dowodach naukowych metod leczenia, które pomogą niespokojnym wśród nas. 

Komentarze (0)

Zostaw komentarz